Toggle menu

Shop

Stilnox 10mg

kr.17.00

STILNOX används för att starta och hålla uppe sömnen hos dem med sömnutmaningar, även kallad sömnlöshet. Det rekommenderas inte för användning i över en månad åt gången. STILNOX fungerar genom att binda till extraordinära områden i sinnet som ger sömn.

Category:

Product Description

indikationer
STILNOX är indicerat för tillfälligt bot av en sömnstörning hos vuxna. STILNOX agerar snabbt och borde tas omedelbart innan du går i pension eller i sängen.
Hur man tar
Ta Stilnox specifikt enligt råd från en specialist. Använd detta läkemedel rutinmässigt så att du kan dra nytta av det. Se till att använda den på samma tid varje dag. Mängden beror på ditt medicinska tillstånd och reaktion på behandlingen. Försök inte ändra dosen av ett annat läkemedel än den rekommenderade specialisten. Om mer dosering rekommenderas av specialist, ta dem enligt anvisningarna.
försiktighetsåtgärder
Innan du använder Stilnox, fråga din läkare om du är överkänslig för det eller inte. Stilnox kan innehålla sådana komponenter som kan orsaka negativa överkänslighetsreaktioner eller olika problem. Fråga specialisten för mer information Stilnox-överdos eller missbruk kan leda till reaktioner och allvarliga hälsotillstånd, som kräkningar eller besvär.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Stilnox 10mg”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2019 Grace Medicina.com. Alla rättigheter förbehållna